Αλλαγές στην άρδευση των τοπικών κοινοτήτων: Άγιος Βλάσσης , Βασιλειές, Λοφούπολη, Λόφος Σέμελη και Κορακοβούνι

Το τμήμα άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων: Άγιος Βλάσσης , Βασιλειές, Λοφούπολη, Λόφος Σέμελη και Κορακοβούνι, ότι από την παρούσα αρδευτική περίοδο το νερό άρδευσης θα προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου ( βιολογικός καθαρισμός). Μέχρι τώρα οι περιοχές αυτές αρδευόταν από την γεώτρηση της περιοχής Χιλιόκαμπου, η οποία λόγω παλαιότητας τέθηκε εκτός λειτουργίας.

ΦΕΚ και Όροι

Κανόνες χρήσης

Share this

You may also like...