Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης με ημερομηνίες υποβολής ανά ΑΦΜ:
26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1
27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3
28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5
29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7
30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9
Από 1η Μαΐου η υποβολή αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ.
Δικαιούχοι και κριτήρια:
Μισθωτοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του 2020, έως €30.000
Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης στο όχημα
Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα
Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας
Το επίδομα βενζίνης πιστώνεται στον δικαιούχο είτε:
σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από τράπεζα ή
σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.
Share this

You may also like...