Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου προχωρά σε άμεση αντικατάσταση τη Δευτέρα 23 Μαϊου 2022, αγωγού 300 μέτρων 16 bar στη τοποθεσία «Καποκιανά» Τ.Κ.Στύλου προκειμένου να λυθεί ένα χρονιζον θέμα καθώς λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, σε προγενέστερο χρόνο, αγωγού 10 bar ενώ το υψόμετρο είναι 135 μέτρα, δημιουργούνταν καθημερινά προβλήματα.

Share this

You may also like...