Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά, ημέρα συνδεδεμένη με τον αγώνα των εργαζομένων, αποτελεί, διεθνώς, σημείο αναφοράς για την δημιουργική παρουσία του ανθρώπου στην κοινωνία.

Η δυνατότητα εργασίας, οι αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι θεμελιώδη στοιχεία της δημοκρατίας, προϋποθέσεις της προόδου και της ανάπτυξης.

Όλοι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που επέφεραν οι οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων ετών στην χώρα μας, οι οποίες επιδεινώθηκαν με την πανδημία, ενώ η ανεργία παραμένει οξύ κοινωνικό πρόβλημα.

Αποτελεί διαρκή υποχρέωση της πολιτείας να στηρίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην εργασία και στην ανάγκη του να είναι χρήσιμο και δημιουργικό μέλος στην κοινωνία.

Στον Δήμο Ηρακλείου, δεν έχουμε σταματήσει να διεκδικούμε προσλήψεις μονίμου προσωπικού για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας.

Share this

You may also like...