Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη

  • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 15 Μαρτίου με θέμα:
  • Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη.
  • Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη, όπως συντάχθηκε από την ομάδα έργου.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

Για παρατηρήσεις:  Βαγγέλης Ψυκάκος, τηλ: 2813 409429, email:  psykakos-v@heraklion.gr

 

 

https://www.heraklion.gr/municipality/deliberation/dhmosia-diavoyleysi-gia-to-parko-georgiadi-18032022.html

Share this

You may also like...