Εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «PSAMIDES» -Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Στην τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου PSAMIDES του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg Med που διοργάνωσε ο Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, όπου κύριο θέμα συζήτησης ήταν : «Η συμβολή του προγράμματος στην Γαλάζια Ανάπτυξη – Προς μια πράσινη, ψηφιακή, καινοτόμο και συνεργατική μετάβαση σε μικρομεσαία Λιμάνια και Μαρίνες της Μεσογείου».

Στην εισήγηση του ο κ. Αλεξάκης τόνισε ότι «Το Ηράκλειο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σε κίνηση λιμάνια στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα δυναμικό, βασικό και καινοτόμο τομέα ανάπτυξης, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και να οδηγήσει σε μια ανταγωνιστική θαλάσσια οικονομία, κάνοντας το Ηράκλειο επενδυτικό και τουριστικό προορισμό». Ως νησιωτική Περιφέρεια, η Κρήτη βασίζεται σε μεγάλη κλίμακα στον τουρισμό για οικονομική ανάπτυξη και στις θαλάσσιες μεταφορές για τη σύνδεση της με την ηπειρωτική χώρα.

Σημαντικό προς αναφορά είναι ότι παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως η απαρχαιωμένη υποδομή και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φιλοξενία μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και της (δια)σύνδεσης του με την πόλη του Ηρακλείου.

Παράλληλα, στην εισήγησή του ο κ. Αλεξάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, το λιμάνι του Ηρακλείου θα πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις του για «έξυπνη» και «πράσινη» μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ελκυστικό για επενδύσεις, όπου με συγκεκριμένες δράσεις θα οδηγήσουν στην βελτίωση.

Ολοκληρώνοντας, υποστήριξε ότι η στενή συνεργασία των Λιμενικών φορέων, των Δήμων και των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κουλτούρας συνεργατικών μηχανισμών (clusters) αποτελούν βασικό παράγοντα για μια βιώσιμη οικονομία που βασίζεται στη Γαλάζια ανάπτυξη. Παράλληλα, καινοτομικές εφαρμογές μπορούν να αποφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και να οδηγήσουν σε μια ανταγωνιστική θαλάσσια οικονομία κάνοντας την πόλη του Ηρακλείου επενδυτικό και τουριστικό προορισμό.

 

 

Share this

You may also like...