Με επιτυχία η εκδήλωση κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου BLUEfasma

Κίνηση εξωστρέφειας αποτελεί το Συμφωνητικό για την Κυκλική Οικονομία προς φορείς και ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών, που συζητήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου BLUEfasma (INTERREG MED), με θέμα την «Κυκλική Οικονομία στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες».

Υπογράφοντας το Συμφωνητικό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υιοθετήσουν ένα μοντέλο πιο “έξυπνης” και βιώσιμης ανάπτυξης και μιας καλύτερης διαχείρισης των φυσικών πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας.

«Η προσέγγιση της Κυκλικής Οικονομίας μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε πόλεις και περιφέρειες να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στην ενθάρρυνση νέων μορφών παραγωγής, τεχνολογίας και κατανάλωσης» ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης, απευθύνοντας κάλεσμα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου BLUEfasma και τη διεύρυνση της κοινότητας της Γαλάζιας Κυκλικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε έγινε αναφορά σε τρία βασικά αποτελέσματα κεφαλαιοποίησης:

 

  • μια Λευκή Βίβλο για τα εμπόδια και τους «μοχλούς» για την Κυκλική Οικονομία στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία,

 

  • συστάσεις πολιτικών σχετικά με τη Γαλάζια Κυκλική Οικονομία,

 

  • και έναν οδικό χάρτη για μια ευρύτερη υιοθέτηση της online πλατφόρμας του BLUEfasmα

 

Στις Συστάσεις πολιτικών (policy recommendations) για την Κυκλική οικονομία στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες αναφέρθηκε η Συντονίστρια του έργου BLUEfasma για την Περιφέρεια Κρήτης, Αλίκη Καρούσου, εστιάζοντας στην επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών – μελών, τη βελτίωση της συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, την ποσοτικοποίησή τους και την καινοτομία προκειμένου να μετατραπούν σε «κέρδος- ;ofelos».

Στις ευκαιρίες για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες μέσα από την Κυκλική Οικονομία αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιχάλης Χατζηευσταθίου.

 

Εξάλλου για το έργο BLUEfasma και το θεσμικό πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία μίλησε ο συντονιστής του έργου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Θανάσης Κουκουνάρης.

Share this

You may also like...