Ξεκινούν σύντομα εργασίες για την στατική ενίσχυση του κτιρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Δύο συμβάσεις για την εκτέλεση σημαντικών έργων υπέγραψε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαΐου στο γραφείο του στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στο έργο βιοκλιματικής αναμόρφωσης συνολικά 12  κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά και η δεύτερη στην στατική ενίσχυση του κτιρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά

Στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμένοι ως Κοινόχρηστοι Χώροι που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά. Στις περιοχές αυτές παρατηρείται αυξημένη οικοδομική  ανάπτυξη και μεγάλη έλλειψη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων.

Ο σχεδιασμός των νέων Κοινοχρήστων Χώρων συνεργεί καθοριστικά στην αναγέννηση της γειτονίας, στην βελτίωση του μικροκλίματος, τη μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού ιστού. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας των γειτονιών. Αναλυτικά η μελέτη στοχεύει:

  • Στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενοποίησης του κατακερματισμένου πολεοδομικού ιστού.
  • Στην ανάδειξη και πολεοδομική ένταξη των κοινόχρηστων χώρων στην οικιστική δομή της γειτονιάς και της πόλης.
  • Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σαν κέντρα της κοινωνικής ζωής.
  • Βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις γειτονιές.
  • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για το περιβάλλον.

 

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό νέων Κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης 13.702,32 τ.μ.. Στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά περιλαμβάνει δύο κοινόχρηστους χώρους που οριοθετούνται βόρεια του ΒΟΑΚ και στην περιοχή Μεσαμπελιών που εκτείνεται από την νότια πλευρά του ΒΟΑΚ δυτικά της Λ. Κνωσσού περιλαμβάνει δέκα κοινόχρηστους χώρους.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

 

Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας

 

Οι εργασίες στατικής ενίσχυσης στο σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο στη Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, και αποτελείται από 6 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.580m2, περιλαμβάνουν επεμβάσεις με ειδικά υλικά τα οποία προσδίδουν αυξημένη  αντοχή στο κτίριο.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν, με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική μελέτη, δηλαδή χωρίς να αλλοιώνονται σημαντικά οι προσόψεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.370,749εκ. ευρώ

Το έργο θα ξεκινήσει με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και θα εκτελεστεί τμηματικά βάσει αποκλειστικών τμηματικών  προθεσμιών που έχουν οριστεί . Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του είναι 15 μήνες.

Στα τεύχη δημοπράτησης έχει ενσωματωθεί και η προμήθεια 10 προκατασκευασμένων οικίσκων και των αντίστοιχων WC, που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του συγκροτήματος και θα χρησιμοποιηθούν για την σταδιακή μεταστέγαση του σχολείου.

Share this

You may also like...