Ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού μεταφοράς επικινδύνων Εμπορευμάτων A.D.R.

Καθορίζονται οι περίοδοι  διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση-επέκταση- ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής  Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων  Εμπορευμάτων A.D.R. για το έτος 2022 της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου , σύμφωνα με το άρθρο 6 του υπ αρ, Γ5/219408/21 (ΦΕΚ 3773 Β/13-8-2021) ως εξής:

 

1η Εξεταστική περίοδος : Ιανουάριος 2022
2η Εξεταστική περίοδος : Μάρτιος 2022
3η Εξεταστική περίοδος : Ιούνιος 2022
4η Εξεταστική περίοδος : Σεπτέμβριος 2022
5 η Εξεταστική περίοδος : Νοέμβριος 2022

 

 

Δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο καθορίζεται με απόφαση της ΥΜΕΠΕ, η οποία κοινοποιείται στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων, τον χώρο των εξετάσεων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι υποψήφιοι για να συμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία.

 

 

Share this

You may also like...