Ηράκλειο: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και υγειονομικού υλικού για τους εργαζόμενους του Δήμου

Σε υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζόμενους και υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού  για τις υπηρεσίες του Δήμου, προχώρησε η Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Καναβάκη.

Πιο συγκεκριμένα υπεγράφησαν:

  • 6 συμβάσεις για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, γιλέκα, υποδήματα, κράνη, μάσκες, φόρμες, γυαλιά , ενδύματα, φόρμες)
  • 2 συμβάσεις για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών προσώπων του

Σε δήλωση της η κα Καναβάκη ανέφερε: «Ακολουθώντας και λειτουργώντας πάντα στο προβλεπόμενο πλαίσιο των διαδικασιών που διέπει τους διαγωνισμούς, προχωρήσαμε στην υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους και  υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. Η ασφάλεια και η υγιεινή του προσωπικού είναι καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να μεριμνούμε για τη χορήγηση, τη διάθεση και την ύπαρξη όλων των απαραίτητων μέσων».

Share this

You may also like...