Η κυκλική οικονομία παράγοντας ανάπτυξης και βιωσιμότητας στον τουρισμό

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με όλους τους τοπικούς φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, στον τομέα του τουρισμού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στρατηγικών λύσεων για έναν βιώσιμο τουρισμό στο νησί μας» ανέφερε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Incircle – Interreg MED που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Στη συνάντηση οι εταίροι παρουσίασαν τα Σχέδια Δράσης και την ανάπτυξη στρατηγικών της κάθε Περιφέρειας (Palma, Himara, Gozo, Larnaca, Ρέθυμνο), που μετέχει στο πρόγραμμα για την μετάβαση προς μία κυκλική οικονομία στον τομέα του τουρισμού.

Στόχος του έργου INCIRCLE είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα, με εστίαση στις ιδιαιτερότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες των νησιών και των αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα Incircle έχει καταστεί «εργαλείο» για την Περιφέρεια Κρήτης στην ενημέρωση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δραστηριοποίηση των φορέων του τουρισμού στο θέμα της κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές μονάδες με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, ερωτηματολόγια και ομάδες εργασίας.

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης για την κυκλική οικονομία και την βιωσιμότητα σε όλους τους οικονομικούς τομείς, στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν η Βάσω Μαδούλκα προϊσταμένη τμ. Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών και συντονίστρια του έργου και οι κ.κ. Εβελίνα Μπάκιντα και Μαρία Τικμανίδη στελέχη του προγράμματος.

Share this

You may also like...