Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Υπογράφηκε την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, και τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και Νόμιμο Εκπρόσωπο των Τεχνικών Σχολών του, κ. Γρηγόρη Αβραάμ, με στόχο τη δημιουργία και προώθηση ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και ειδικότερα την από κοινού υλοποίηση πιστοποιημένων σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα / αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, στα πλαίσια του μνημονίου, θα στηριχθεί στη συμπληρωματικότητα που τους διακρίνει, την αναζήτηση κοινών έργων και δράσεων, τη συνεργασία με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος και την κοινωνική υπευθυνότητα καθώς και την ενίσχυση των σκοπών της λειτουργίας τους. Η θεματολογία των δράσεων συνεργασίας θα αφορά τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα βασίζονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και θα μπορούν να υποστηρίξουν το πλαίσιο των δράσεων του RIS3 Crete, ενώ για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων θα αξιοποιηθούν από κοινού οι πόροι και η τεχνογνωσία των δυο φορέων.

Share this

You may also like...