Κρήτη: 900.000 ευρώ για εργασίες συντήρησης του οδικού τμήματος Καστελιανά-Δεμάτι-Σκινιάς

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου του τμήματος Καστελιανά-Δεμάτι-Σκινιάς» στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανόλης Φραγκάκης, ο Πρόεδρος Σκινιά Νικήτας Ζαμπουλάκης, η προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΑΡΜΙ Α.Ε.» Μιχάλης Μαραγκάκης.

Το έργο

Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών – ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου στο τμήμα Καστελλιανά – Δεμάτι – Σκινιάς της επ. οδού αρ. 36 της ΠΕΗ για τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν μεταξύ άλλων είναι:

-Καθαρισμός τάφρου και ζώνης απαλλοτρίωσης

-Καθαρισμός των τεχνικών απορροής ομβρίων.

-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε επί μέρους τμήματα του δρόμου που κρίνεται αναγκαίο.

-Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη κλειστή στροφή Δεματίου για την αντιστήριξη των πρανών που έχουν ολισθήσει.

-Κατασκευή συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών της οδού και την αποφυγή περαιτέρω καταπτώσεων.

-Εργασίες εξυγίανσης εδάφους

-Ασφαλτικές εργασίες σε διάφορα τμήματα της οδού.

-Εργασίες σήμανσης & ασφάλειας

 

 

 

Share this

You may also like...