Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε υβριδικό συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής του οργανισμού CPMR

«O τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης για τις περισσότερες Μεσογειακές Περιφέρειες με ανάγκη μιας πολιτικής ατζέντας που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο της την βιωσιμότητα, το περιβαλλοντολογικό αίσθημα ευθύνης, αλλά ακόμη και την ανάπτυξη απόμακρων περιοχών κάθε Περιφέρειας» ανέφερε ο Γιώργος Αλεξάκης Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στο υβριδικό συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής του οργανισμού CPMR με θέμα τον Πολιτισμό και Βιώσιμο Τουρισμό.

Όσον αφορά την Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Αλεξάκης παρουσίασε το πλαίσιο του προγράμματος Destimed Plus – Interreg MED, στο οποίο στόχος της Περιφέρειας είναι η προώθηση του οικοτουρισμού στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην περιοχή των Δυτικών Αστερουσίων. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών, με το ανάλογο οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και με την ελάχιστη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, έχει ήδη σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος ένα οικοτουριστικό πακέτο που περιλαμβάνει διαμονή σε «πράσινα» ξενοδοχεία και δωμάτια, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για μεταφορά, επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ξεναγήσεις σε μοναστήρια και σπήλαια και μαθήματα μαγειρικής.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Winter MED και Destimed Plus, τα οποία στοχεύουν στην μετάβαση σε έναν βιώσιμο και εναλλακτικό τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

H CPMR και η Διαμεσογειακή Επιτροπή συνέφεραν στην ανάπτυξη στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή εποχή. Η στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: την ανάπτυξη κυκλικών και φιλικών προς το περιβάλλον τουριστικών υπηρεσιών και την ενίσχυση πρακτικών ανταλλαγής δεδομένων και επενδύσεων σε επαγγελματικές δεξιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ξεκινήσει μια διαδικασία συλλογής δεσμεύσεων και συμμετεχόντων για συν-υλοποίηση της τουριστικής μετάβασης όπου έχουν προσκληθεί οι Περιφέρειες να συμμετέχουν.

H Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR και οι Περιφέρειές της, συμπεριλαμβανημένου την Περιφέρεια Κρήτης έχουν δεσμευτεί πλήρως για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής τουριστικής οικονομίας, βασισμένης σε έναν ισχυρότερο συντονισμό πολιτικών σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης με όλους τους σχετικούς φορείς.

Share this

You may also like...