Πληρωμή 4.620.000 ευρώ μέσω de minimis στους παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας

Φωτογραφία από เสาวภา ลื่นลม από το Pixabay

Πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς παραγωγών κορινθιακής σταφίδας, το ποσό των 4.620.000 ευρώ που εγκρίθηκε να δοθεί, μέσω de minimis, σε 5.919 παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

 

Share this

You may also like...