Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σύστημα διαχείρισης έργων της Περιφέρειας Κρήτης

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού της Σχεδιασμού, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει τη λειτουργία σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Έργων «Project Management». Μία εφαρμογή απόλυτα προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί από το φορέα και η οποία διαλειτουργεί με το ήδη εγκατεστημένο ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε επίπεδο Περιφέρειας στην Ελλάδα, και ως τέτοιο έχει καταχωρηθεί στο τμήμα καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, στοχεύοντας στα πλεονεκτήματα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης μέσα από μια συστηματοποιημένη διαχειριστική εικόνα όλων των έργων που εκτελούνται από την Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιείται αυτό το διάστημα, εκπαίδευση όλων των μόνιμων μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και των συμβασιούχων της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. που έχουν προσληφθεί για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Με γνώμονα την άρτια παρακολούθηση και διαχείριση της εξέλιξης των έργων Τεχνικά και Οικονομικά, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και μείωσης του διοικητικού φόρτου, σε καθημερινή βάση, το project management επιτυγχάνει:

Υποστήριξη όλων των φάσεων υλοποίησης των έργων
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και συνολικής πορείας των έργων
Έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων
Τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε κάθε φάση του σύνθετου κύκλου ζωής ενός έργου
Παρακολούθηση δεικτών και στόχων
Απλούστευση και Τυποποίηση διαδικασιών
Ενιαία αρχειοθέτηση και βελτίωση της διάδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων

Πρόκειται για μία κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών (Δ/ντρια κ. Δοξάκη Ελένη), σε συνεργασία με την Δ/νση Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας (Δ/ντρια κ. Σταυρακάκη Γεωργία) και τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/ντής κ. Μπονάτος Στέλιος), με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη και των συνεργατών του.

 

Τα σεμινάρια διοργανώνονται από την Αν. Προϊστάμενη τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκπαίδευσης κ. Καββάλου Ιωάννα και πραγματοποιούνται με εκπαιδεύτρια την Ειδική Σύμβουλο Περιφερειάρχη κ. Ερμιόνη Γιαλύτη, σε διακριτά τμήματα για όλη την Κρήτη, σε ένα σύνολο περίπου 150 μηχανικών.

 

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί, δημιουργώντας την κουλτούρα μιας ενιαίας ομάδας διαχείρισης των έργων στην επικράτεια του νησιού, με τη δημιουργία πλήρους ψηφιακής βάσης δεδομένων. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τόσο στη διευκόλυνση των καθημερινών συνθηκών εργασίας των μηχανικών, όσο και στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων από τη Διοίκηση.

Share this

You may also like...