Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες

Οι εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης», έχουν στη διάθεσή τους 15 ημέρες για την υποβολή αιτήσεων. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της φόρμας: https://bit.ly/3IR1ztq.

Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», 8 Ιδρύματα της χώρας συμπράττουν με στόχο 30 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να λάβουν χρηματοδότηση ύψους έως 5.000€ για δράσεις διάρκειας 6 μηνών. 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να εμπίπτουν στις εξής θεματικές:

  • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
  • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
  • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)
  • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί

·        Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

·        Παιδί και περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

  • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος

·        Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)

·        Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
  • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.
  • Να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και όλα τα χρήσιμα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη: https://www.bodossaki.gr/simeiastirixis-5os-kyklos/

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Πρόγραμμα ακολουθώντας την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook.

Share this

You may also like...