«Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για την πρόληψη του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa»

Στην πρόληψη του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, που απειλεί κυρίως την ελιά αλλά και άλλες καλλιέργειες, στοχεύει η προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στη Περιφέρεια Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  30.000 ευρώ και έχει ως βασικό στόχο  την ανάλυση σημαντικού αριθμού δειγμάτων από ελιές και άλλους δυνητικούς ξενιστές > 250 κατά την διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (125 δείγματα για κάθε έτος).

Η Xylella fastidiosa είναι ένα φυτοπαθογόνο βακτήριο καραντίνας, που μετά την  είσοδό του, (τον Οκτώβριο του 2013)  στην περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία, απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς, αλλά και άλλων σημαντικών καλλιεργειών (αμπέλι, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικοί θάμνοι, δασικά φυτά κ.ά.), καθώς προκαλεί μεγάλης οικονομικής σημασίας ασθένειες. Η ελιά αποτελεί ένα ξενιστή του φυτοπαθογόνου βακτηρίου και η ονομασία της ασθένεια της ελιάς ως «το σύνδρομο της  ταχεία παρακμής των ελαιοδένδρων», υποδηλώνει  τη γρήγορη εξασθένιση των, που οδηγεί στον θάνατο τα προσβεβλημένα δένδρα. Η εξάπλωση του βακτηρίου οφείλεται στη διασπορά του με έντομα και με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Δεδομένης της αδυναμίας αντιμετώπισης της ασθένειας μετά την είσοδό της σε μια περιοχή, είναι σημαντικό να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα από τους δυνητικούς ξενιστές του παθογόνου, αφενός για να επιβεβαιωθεί η απουσία του από μια περιοχή,  αφετέρου για την έγκαιρη και γρήγορη διαπίστωση της πιθανής παρουσίας του  και την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων περιορισμού εγκατάστασης ή/και εξάλειψης της.

Share this

You may also like...