Νέες προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων για την ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 554/29-01-2021 απόφασής μας με θέμα: «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας, είναι η 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες μόνιμα ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία, λήγει την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Share this

You may also like...