Ανοίγει ο δρόμος για την πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ από την Ελλάδα

Τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής των δανείων του ESM/EFSF σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή των υπολοίπων δανείων της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΔΝΤ) και πρόωρη αποπληρωμή δανείου σε δανειστές του Ελληνικού Δανείου (GLF).

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, με την πρόωρη αποπληρωμή σε άλλους πιστωτές, ένα αναλογικό ποσό της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ESM και του EFSF καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο. Χάρη στις εξαιρέσεις που δόθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

«Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. Θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και θα δημιουργήσει κάποιες οικονομίες για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αυτές είναι ευπρόσδεκτες εξελίξεις για τον ESM και τον EFSF, που κατέχουν περίπου το ήμισυ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Τα συμφέροντά μας είναι ευθυγραμμισμένα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την Ελλάδα για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της, το οποίο είναι βασικό για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Οι εξαιρέσεις χορηγήθηκαν ως απάντηση σε επίσημα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε πρόωρη αποπληρωμή των υπολειπόμενων δανείων προς το ΔΝΤ, ύψους περίπου 1,86 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Ελλάδα σκοπεύει να προπληρώσει τις πληρωμές κεφαλαίου που αρχικά οφείλονταν το 2023 στους δανειστές του GLF ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, ύψους 52,9 δισ. ευρώ.

Share this

You may also like...