Σύμφωνο συνεργασίας με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. υπέγραψε η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στην «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο («ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.») υπεγράφη την Τετάρτη 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ. Το σύμφωνο υπέγραψαν η πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Στέλα Καλογεράκη- Αρχοντάκη με τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσαράκη. Πρόκειται για μία στρατηγική και καινοτόμο συνεργασία για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων Ανάπτυξης, Κατάρτισης, Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης τόσο των φοιτητών και των αποφοίτων του «ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.», καθώς και των μελών της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». Η συνεργασία αυτή θα έχει δύο άξονες:

1. Την σύμπραξη της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» με τις πέντε σχολές και τα αντίστοιχα τμήματα του «ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.», για δράσεις εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, να συγκροτούνται ομάδες εργασίας με σκοπό το σχεδιασμό κοινών δράσεων.

2. Την σύμπραξη της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» με τα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του «ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.», για δράσεις ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, κοινές ερευνητικές προτάσεις σε θέματα ενέργειας, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και σε θέματα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής.

Όπως επεσήμανε η πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Στέλα Καλογεράκη- Αρχοντάκη «Το συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας έχει διάρκεια 2 ετών και μέσα από αυτό η Δημοτική Εταιρία αναπτύσσει μία ξεχωριστή σχέση αλληλεπίδρασης με το Πανεπιστημιακό μας Ίδρυμα.»

Share this

You may also like...