Αθρόα η συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας στο 13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και η Οργανωτική Επιτροπή του ΙΓ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου ευχαριστούν την επιστημονική κοινότητα των Κρητολογικών Σπουδών για την ανταπόκρισή της στην πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία με την υποβολή άνω των 380 προτεινόμενων ανακοινώσεων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων, η αποδοχή ή μη αποδοχή τους θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους ως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Το σημαντικό έργο της ανώνυμης κρίσης των υποβληθεισών ανακοινώσεων έχουν αναλάβει τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τα οποία η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για την συμβολή τους στην διοργάνωση.

Share this

You may also like...