Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διακρατική συνάντηση για το δίκτυο “INNOVAGRO PLUS”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO PLUS”- (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) στην    Διακρατική Εκδήλωση στην περιφέρεια της  Ποτέντζα στην Ιταλία συμμετείχαν  εκπρόσωποι σημαντικών φορέων από τις πλέον αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ιταλία, Σερβία, Σλοβενία) την περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η συντονίστρια του προγράμματος Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη και ο οικονομικός διαχειριστής  Γεώργιος Λυμπινάκης, γεωπόνοι,  στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων .

Κατά την διάρκεια των εργασιών στην έδρα της περιφέρειας της Ποτέντζα η συντονίστρια  του προγράμματος μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος  INNOVAGRO PLUS είναι η  υιοθέτηση  των  υπαρχουσών εφαρμογών  (πλατφόρμες και εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού δικτύου) και η αξιοποίηση  της υπάρχουσας εμπειρίας από προηγούμενες επιτυχημένες περιφερειακές / εθνικές / διασυνοριακές σχετικές προσπάθειες καθώς  και η ανάπτυξη μιας ενδοπεριφερειακής προσέγγισης με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ειδών διατροφής του πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα αυτό  δημιούργησε ένα  δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ειδών διατροφής του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, που συνδέει τους παραγωγούς, τις γεωργικές επιχειρήσεις τροφίμων και τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις, ως μια διακρατική αλυσίδα. Παράλληλα  προώθησε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές(π.χ. βιολογική γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπληρωματική αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας. κ.α.) Ωφελούμενοι  ήδη είναι οι επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου όλων των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βεβαίως της Κρήτης οι οποίες έχουν μεταβεί σε δραστηριότητες του προγράμματος.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα (ViBIEC- Virtual Transnational Business Innovation & Entrepreneurship Center) στοχεύει στην υποστήριξη και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων αγροδιατροφής, σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, σε σημαντικά ζητήματα αγροδιατροφής, σε θέματα ενίσχυσης των δυνατοτήτων δικτύωσής τους καθώς και σε ένα σύνολο διαδικτυακών επιχειρηματικών εργαλείων.

Η πλατφόρμα, προσφέρει ένα ψηφιακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που βοηθάει στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ αγροτών- επιχειρηματιών αγροδιατροφής- Ερευνητικών Κέντρων και Δημόσιων Φορέων για την ανάπτυξη των αγροδιατροφικών προϊόντων, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη διεθνοποίησή τους και την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών.

Οι χρήστες, μέσω της πλατφόρμας, έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή βιβλιοθήκη με πληροφορίες, συνδέσμους, νομοθεσία και καλές πρακτικές στον τομέα της αγροδιατροφής. Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουν μία μεγάλη λίστα θεμάτων σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα (π.χ. βιώσιμη γεωργία, αγρό- οικολογία, κλπ.)

 

Share this

You may also like...