Ηράκλειο: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τετάρτη 04/05/2022 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και με αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ) 76η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Άρθρο 1 : Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων), για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

1. Εισήγηση για παραχώρηση 1 Γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αρτεμησίας 154, Νέας Αλικαρνασσού σε διαμορφωμένη εσοχή
2. Εισήγηση για μετατροπή από γενική θέσης ΑΜΕΑ σε ατομική, επί της οδού Ακουμιανάκη Μιχαήλ 9 περιοχή Ξηροπόταμος
3. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Μαραθώνα, αρ.24, του Δήμου Ηρακλείου
4. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ιωάννη Κωνσταντινίδη, αρ.38, του Δήμου Ηρακλείου
5. Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέα εμπορική αποθήκη, επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου, στη θέση «Έξω Καρτερός» , εκτός Οικισμού Καρτερού, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Νέας Αλικαρνασσού, ιδιοκτησίας Γ.Α.Βασιλάκης Α.Ε.
6. Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε διώροφο κτίριο κατοικιών, επί της οδού Μαρκατάκη, στη θέση «Μεσάρμι» , εκτός Οικισμού Γουρνών, εκτός Σχεδίου Πόλης, εκτός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Κεβάνι Αριάν.
7. Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδων -Εξόδων, για έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή εμπορικών αποθηκών, ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΑ Α.Ε., επί Αγροτικής οδού εκτός σχεδίου Πόλεως Ηρακλείου, εκτός οικισμού, εντός ΕΣΧΠ Δήμου Ηρακλείου στη ζώνη Β, στη θέση «Περίδη Μετόχι» στην περιοχή Μαλάδες του Δήμου Ηρακλείου.
8. Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέο Βιοτεχνικό κτίριο, επί της οδού Μάνου Κατράκη, εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Ταλιάνης ΑΕΒΕ.
9. Κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό Άγιος Βλάσσης του Δήμου Ηρακλείου

Share this

You may also like...