Συνέδριο για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και την Ελλάδα

Το πρώτο Συνέδριο για τον «Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και την Ελλάδα», διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Π.Κ., την Τρίτη 7 Ιουνίου 202209.00-17.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης).

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης, οι τάσεις, οι μετασχηματισμοί και οι προκλήσεις στην Αγορά Εργασίας της Κρήτης αλλά και η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική Αγορά Εργασίας.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων, του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, όπως και έγκριτοι Καθηγητές και Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Πανεπιστημίων, με στόχο να αναδείξουν τους μετασχηματισμούς και τις επικυρίαρχες τάσεις στην Αγορά Εργασίας την περίοδο 2016-2021, τον ρόλο της κατάρτισης στην απασχόληση, τη σημασία της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα αλλά και να παρουσιάσουν τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, λόγω της υγειονομικής κρίσης και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν στο Συνέδριο προκειμένου τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης να εμπλουτιστούν και να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και της αντιμετώπισης μείζονων προκλήσεων και προβλημάτων τόσο στην τρέχουσα περίοδο, όσο και στο μέλλον.

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.00-09.30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Καθηγητής Γιώργος Κοντάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης

Στέλιος Βοργιάς, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

Μανώλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

09.30-12.30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α

«Ο Περιφερειακός Μηχανισμός και η Αγορά Εργασίας στην Κρήτη»

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Φλουρής, Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου, Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

  1. «Δομή  και Χαρακτηριστικά του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη»

Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Περιφερειακού Μηχανισμού.

  1. «Τάσεις, Μετασχηματισμοί και Προκλήσεις στην Αγορά Εργασίας της Κρήτης. Τα βασικά ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού, 2016-2021»

Βαγγέλης Τζουβέλέκας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Δρ Κωστής Πηγουνάκης, ΕΔΙΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης, Κύριος Ερευνητής του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Δρ Μανώλης Βέργης, Στέλεχος του ΙΤΕ, Κύριος Ερευνητής του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Σοφία Τριλίβα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Κύρια Ερευνήτρια του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Περικλής Δράκος, ΕΔΙΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης, Κύριος Ερευνητής του Περιφερειακού Μηχανισμού.

  1. «Η διάγνωση αναγκών και το ερευνητικά εδραιωμένο Πρόγραμμα- Πλαίσιο Κατάρτισης- Reskilling, ως περιφερειακή ενεργητική πολιτική απασχόλησης»

Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Τμήματος

Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της ΟΔΕ  του Περιφερειακού Μηχανισμού.

Δρ Μαρία Δρακάκη, Διδάσκουσα Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Κύρια Ερευνήτρια του Περιφερειακού Μηχανισμού.

11.30-12.30

Τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Πολιτικών Κομμάτων

12.30-13.30 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ

13.30-15.30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β:

«Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειακός Μηχανισμός και η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική Αγορά Εργασίας»

Συντονιστής: Καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης

  1. «Η Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της Απασχόλησης»

Έφη Κουτεντάκη,  Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Παιδείας,

Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς

  1. «Η συνεισφορά του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας  στο σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης του περιφερειακού σκέλους  του ΕΣΠΑ»

Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

  1.   «Παρατηρητήριο  καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η νέα δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης»

Χρύσα Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

  1. «Τροχιές Επισφάλειας. Προσέγγιση και αντιμετώπιση»

Μάνος Σπυριδάκης, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας των Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, πρ. Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

  1. «Μηχανισμός Διάγνωσης: Κατακτήσεις και Προκλήσεις»

Δρ Σταύρος Γαβρόγλου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του (Εθνικού) Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

15.30-17.00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ:

Συζήτηση με τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων και των Παραγωγικών Φορέων

Συντονιστής: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Share this

You may also like...