Συνεργασία της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιώργο Κοντάκη στο γραφείο του στην πρυτανεία, είχε η Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κ. Λένα Μπορμπουδάκη.

 

Συζήτησαν την πορεία της μέχρι τώρα συνεργασίας της Υγειονομικής Περιφέρειας του νησιού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν και σημαντικές προτάσεις για μελλοντικές συνέργειες, μετά την απόφαση της Συγκλήτου για  παραχώρηση και αξιοποίηση  έκτασης ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως ενημερώθηκε ο Πρύτανης , η Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τους τοπικούς φορείς του νομού και το Υπουργείο Υγείας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης του οικοπέδου με στόχο την διασύνδεση του Γ.Ν. Ρεθύμνου με την Ιατρική και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης  η διοικήτρια 7ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κ. Λένα Μπορμπουδάκη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

« Από την ανάληψη των καθηκόντων μας βασική μας επιδίωξη ήταν και παραμένει η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη Δημόσια Υγεία στον τόπο, με μελλοντική στοχοθεσία την διασύνδεση τους με τον τουρισμό υγείας. Παρά το γεγονός της έλλειψης μελετών και ώριμων προτάσεων προς υλοποίηση που συναντήσαμε στην απαρχή της θητείας μας, η διοίκηση και  η τεχνική υπηρεσία της ΥΠΕ προχωρούν σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διευρυμένες θεσμικές συνέργειες με στόχο την ανάπτυξη νέων  και τη θωράκιση κρίσιμων υφιστάμενων υγειονομικών υποδομών και υπηρεσιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η παραχώρηση του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα και ακριβώς γιαυτο θα προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης του οικοπέδου με στόχο την διασύνδεση του Γ.Ν. Ρεθύμνου με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθιστούμε ξεκάθαρο ότι αυτή η σημαντική προοπτική δεν πρόκειται να θέσει σε διακινδύνευση τον σχεδιασμό άμεσης θωράκισης του Γ.Ν Ρεθύμνου με δυο ουσιαστικές και ώριμες παρεμβάσεις:

 

  • Την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
  • Την προσπάθεια ένταξης του έργου «Επέκταση – Αναδιαρρυθμίσεις στο Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου» που ωρίμασε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτηση της μελέτης από την ΚΤΥΠ στην εθνική στρατηγική για το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Παρά τις δυσκολίες, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία  προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Παράλληλα, θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κοντάκη και την Σύγκλητο του Π.Κ  για την σημαντική δωρεά και την ουσιαστική συνεργασία η οποία επισφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο την  αμοιβαία εκτίμηση που εδώ και πολλά χρόνια μας συνδέει».

Share this

You may also like...