Βόλος: Πρόστιμο 130.000 για νοθευμένη βενζίνη σε πρατήριο

Pixabay

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς σε εταιρεία πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα, καθώς σε πρατήριο υγρών καυσίμων της στον Βόλο, μετά από έλεγχο υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, βρέθηκε νοθευμένο δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε ποσοστό 20%. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σε 130.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το e-thessalia.gr, ο έλεγχος έγινε στο πρατήριο υγρών καυσίμων στις 28 Ιουνίου 2021, ενώ η πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου υπογράφηκε στις 31 Μαΐου 2022.
Όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο επιβλήθηκε σε ανώνυμη εταιρεία πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων με έδρα το Μαρούσι Αττικής, για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, επειδή μετά από δειγματοληψία του προϊόντος «Βενζίνη αμόλυβδη 95 Fuelsave (BIO)», που διενεργήθηκε στις 28-6-2021 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Βόλο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων μη κανονικό και νοθευμένο με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με την Έκθεση Εξέτασης Δείγματος και σε ποσοστό 23,7%, σύμφωνα με την Έκθεση κατ΄ Έφεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.».

Επιπροσθέτως, μη κανονικά και νοθευμένα με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 23,3% και 23,7% αντίστοιχα, βρέθηκαν και τα δύο δείγματα βυτιοφόρου αυτοκινήτου της ίδιας εταιρίας, σύμφωνα με την Έκθεση κατ΄ Έφεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.».
Να αναφερθεί ότι η περίληψη της προαναφερόμενης διοικητικής πράξης επιβολής του προστίμου, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Share this

You may also like...