Ζητούν να δοθεί εκ νέου παράταση για την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Ρεθύμνου

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, απέστειλε  στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επιστολή με την οποία ζητά να δοθεί εκ νέου παράταση για την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώ-στα Σκρέκα και τον Υφυπουργό, κ. Γιώργο Αμυρά, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης αναφέρει τα ακόλουθα:
« Πρόσφατα αναρτήθηκε ο τροποποιημένος Δασικός Χάρτης και ο Κυρωμένος Δασικός Χάρτης για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Όπως έγινε γνωστό οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 26η Μαΐου 2022. Μάλιστα, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2022.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε από το Υπουργείο σας να δοθεί παράταση άνω των τριών μηνών στην εν λόγω προθεσμία, καθώς η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου δε μπορεί αντικειμενικά να ανταποκριθεί στο αιτούμενο έργο εμπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, η εκ νέου χορήγηση της παράτασης κρίνεται επιτακτική καθώς η αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, από την 1η Νοεμβρίου έως και την 6η Δεκεμβρίου 2021, λόγω κατάληψης των εγκαταστάσεών της από τους διαμαρτυρόμενους αγροτοκτηνοτρόφους παρέμεινε κλειστή με αποτέλεσμα το λιγοστό προσωπικό της να μην είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το απρόβλεπτο αυτό γεγονός σε συνδυασμό με τη διαχρονική και σοβαρή υποστελέχωση σε επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας, τις λειτουργικές δυσκολίες, που έχει επιφέρει εν γένει η πανδημία αλλά και τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό ενστάσεων αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων, καθιστά αδύνατη την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη της ΠΕ Ρεθύμνης εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση, ώστε να εξευρεθεί λύση στην αντιμετώπιση του θέματος με στόχο την κατάρτιση ενός αξιόπιστου και σωστού Δασικού Χάρτη, που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα».

Share this

You may also like...