Ελλάδα: Ποιες ήταν οι εισαγωγές από Ρωσία και Ουκρανία τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε σε 498,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 που ήταν 498,7 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών προς τη Ρωσία ανήλθε σε 9,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 40,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, που ήταν 16,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Ιανουάριο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 488,4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, τον Ιανουάριο του 2023, η αξία των εισαγωγών από τη συγκεκριμένη χώρα ανήλθε σε 31,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, που ήταν 19,1 εκατ. ευρώ. Ενώ η αξία των εξαγωγών προς την Ουκρανία ανήλθε σε 96,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 523,4% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, που ήταν 15,4 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 64,2 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Share this

You may also like...